Algemene voorwaarden​

Inschrijving en betaling van de cursussen

Voor de cursussen en workshops kun je je inschrijven door op deze website een bestelling te plaatsen voor de betreffende cursus.

De inschrijving is alleen geldig als hij gepaard gaat met een betaling. Uiterlijk 1 week van tevoren krijg je bericht over het doorgaan van de cursus. Met het versturen van het inschrijfformulier verklaar je dat je akkoord gaat met onze cursusvoorwaarden, zoals deze hieronder vermeld staan.

Informatie

Voor nadere informatie over de cursussen kun je terecht bij de Stadswerkplaats. Telefoon: +31 (0)50 313 14 90 of mail naar cursus@stadswerkplaats.nl.

De openingstijden van de Stadswerkplaats zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.30 uur en zaterdag van 9.00 – 16.00 uur gedurende het gehele jaar, ook in de vakanties.

Annulering

Tot 2 weken voor aanvang van de cursus kan deze kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de cursus of na aanvang van de cursus blijft het totale cursusbedrag verschuldigd. De Stadswerkplaats behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren wegens onvoldoende belangstelling, in dat geval zal het betaalde cursusbedrag binnen 2 weken na annulering worden teruggestort.

Aansprakelijkheid

De cursist ondertekent bij aanvang van de cursus een formulier, waarin hij/zij zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het deelnemen aan de cursus zoals hieronder ook vermeld. 

  1. De cursist verklaart op de hoogte te zijn van de gebruiksvoorwaarden en de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de aanwezige apparatuur. 
  2. Elk gebruik van de werkplaats en de afzonderlijke apparatuur vergt toestemming (vooraf) van de docent. 
  3. De cursist verklaart de werkplaats en apparatuur in goede staat aangetroffen te hebben. 
  4. De cursist verklaart de werkplaats en de apparatuur in goede (schone) staat achter te laten. 
  5. Schade, ontstaan door schuld van de cursist, aan de werkplaats en/of apparatuur en materialen worden door de cursist vergoed. 
  6. Gebruik van de werkplaats en de apparatuur is voor eigen risico van de cursist. 
  7. Schade toegebracht aan derden kan in geen geval op de stadswerkplaats verhaald worden. 
  8. Schade aan en/of ontvreemding van materialen en/of (eigen) gereedschap kan niet op de stadswerkplaats verhaald worden.