Openingstijden

De Stadswerkplaats is geopend op maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Let op, bakfietsen moeten om 16:30 terug zijn!

Op zaterdag zijn wij van 09:00 tot 16:00 uur open. Met uitzondering van officiĆ«le feestdagen zijn wij 52 weken per jaar open, dus ook in vakantieperiodes. 


Adresgegevens:

A-kerkhof 30

9711JC Groningen


info@stadswerkplaats.nl

cursus@stadswerkplaats.nl

Telefoon: 050 – 31 31 490


Parkeren

Laden / lossen kan voor de deur (alarmlichten aan) en wordt ‘gedoogd’. Let op; dit is op eigen risico. Lang parkeren kan bij de parkeergarages in- en om de stad (interparking / Q-park) of op betaald parkeren plekken in de stad. 


Overig:

KvK 41011068

NL16INGB0004118643

Algemene cursus voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan cursussen/workshops “van de Stadswerkplaats”

Er zijn twee mogelijkheden om een cursus te boeken:
1. via iDeal via de website
2. contant op A-kerkhof.
De Stadswerkplaats dan wel de docent behouden zich het recht voor om cursussen bij onvoldoende deelname te annuleren.

Betaling cursusgeld
Voor aanvang van de cursus moet het gehele verschuldigde cursusbedrag ontvangen zijn op de bankrekening van de Stadswerkplaats: NL16INGB0004118643, dan wel contant betaald zijn bij de administratie op het A-kerkhof 30  

Annulering
Inschrijvingen kunnen tot twee weken voor aanvang van de cursus/workshop kosteloos geannuleerd worden door de cursist. Daarna wordt maximaal de helft van het cursus bedrag geretourneerd. In geval van annulering na aanvang van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk.  

Veiligheid en aansprakelijkheid
U bent verplicht te werken volgens de aangegeven veiligheidsregels en instructies van de docent. U mag pas aan de machines werken na een algemene uitleg van de docent over de werking van de machine en een uitleg over de veiligheidsregels die voor deze machine van toepassing zijn.
Deelname aan de cursussen is voor eigen risico . Bij aanvang van de cursus ondertekent u een formulier  waarin u zich  akkoord verklaart met de voorwaarden die gelden voor deelname aan de cursussen.
Opmerking:  bij de uitnodiging voor de cursus (o.a. bij lassen) of bij aanvang van de cursus worden cursisten gewezen op veiligheidsmiddelen zoals kleding, schoenen, brillen en gehoorbescherming. 

Organisatie 

De Stadswerkplaats is organisator van de cursussen, de docent is verantwoordelijk voor de inhoud, de veiligheid van de cursus.


Klachten en geschillen 
Eventuele klachten over de door docent geleverde diensten dienen, uiterlijk binnen 8 dagen na het geschil, schriftelijk en gemotiveerd aan Stadswerkplaats kenbaar te worden gemaakt.

De Stadswerkplaats kan bemiddelen in geschillen tussen de cursist en de docent, de Stadswerkplaats is in deze geen partij. Bij gebreke hiervan wordt de cursist geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. Klachten over de Stadswerkplaats kunt U ook naar onderstaand mailadres sturen.

Klachten kunt u sturen naar: info@stadswerkplaats.nl 

Groningen 2022