Cursus voorwaarden

Voorwaarden voor inschrijving en deelname aan de cursussen en workshops

 

Inschrijving

Inschrijven gaat via de webshop op onze website. De inschrijving is pas definitief na een geldige betaling. Na de inschrijving ontvang je per email een bevestiging. Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus ontvang je bericht of de cursus doorgaat.

 

Annulering

Annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus kan deze kosteloos geannuleerd worden.

Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt € 50,- aan annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht.

Bij annulering na aanvang van de cursus blijft het totale cursusbedrag verschuldigd.

De Stadswerkplaats behoudt zich het recht voor  een cursus te annuleren wegens onvoldoende belangstelling, dan wel anderszins wijzigingen in het programma aan te brengen.

 

Korting op de cursussen

Stadjerspas-houders (inwoners gemeente Groningen) komen in aanmerking voor korting. Op de aanschaf van de kortingskaart of op de prijs van een cursus.

 

Vakanties

De cursussen gaan in de vakanties ( m.u.v. de kerstvakantie ) gewoon door. De docent kan met de cursusgroep echter andere afspraken maken als daar behoefte aan is.

 

Aansprakelijkheid

1. De cursist verklaart op de hoogte te zijn van de gebruiksvoorwaarden en de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van aanwezige apparatuur.
2. Elk gebruik van de werkplaats en de afzonderlijke apparatuur vergt toestemming van de docent.
3. De cursist verklaart de werkplaats en de apparatuur in goede staat aangetroffen te hebben.
4. De cursist verklaart de werkplaats en de apparatuur in goede ( en schone ) staat achter te laten.
5. Schade, ontstaan door schuld van de cursist, aan de werkplaats en/of apparatuur en materialen wordt door de cursist vergoed.
6. Gebruik van de werkplaats en de apparatuur is voor eigen risico van de cursist.
7. Schade toegebracht aan derden kan in geen geval op de Stadswerkplaats en/of de docent verhaald worden.
8. Schade aan en/of zoekraken en /of diefstal van materialen en/of ( eigen ) gereedschap kan niet op de Stadswerkplaats en / of docent verhaald worden.
9. De cursist verklaart een geldige WA-verzekering te hebben.